privacy

E-mail privacy

Xtandit B.V. ziet een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van haar deelnemers en bezoekers van de website als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van haar diensten.

Het e-mailadres en de andere (voor communicatie benodigde) gegevens, die u opgeeft als deelnemer worden vastgelegd in de database van Xtandit B.V..

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt voor de gevraagde producten.

Uw gegevens kunnen verder worden gebruikt door Xtandit B.V. om u per post of via andere communicatiekanalen zoals e-mail op de hoogte te houden van interessante informatie, activiteiten, nieuws, aanbiedingen en dergelijke of voor marktonderzoek. Xtandit B.V. houdt zich hierbij aan de Code e-mail en de privacyregelgeving.

Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Xtandit B.V. dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door dit schriftelijk kenbaar te maken aan: Xtandit B.V., Postbus 2001, 3440 DA Woerden of door een e-mail te sturen naar: marketing@xtandit.nl.

Verder wordt u bij iedere e-mail die u van Xtandit B.V. ontvangt de gelegenheid geboden om u af te melden voor verdere informatie via e-mail.

Bekijk ons hele privacybeleid