Xtendis digitale personeeldossiers

Xtendis digitale personeeldossiers

Door striktere wet- en regelgeving groeit de noodzaak om personeelsdossiers in digitale vorm te beheren. Met een digitaal personeelsarchief wordt de authenticiteit en integriteit van de documenten in personeelsdossiers gewaarborgd. De volledigheid van ieder dossier is continu inzichtelijk.

expansion xtendis personeels dossier
Het Pand van onze partner die Xtendis zelf heeft ontwikkeld

De voordelen van Xtendis Digitale Personeelsdossiers

  • Ieder personeelsdossier direct opvraagbaar
  • Alle relevante documenten efficiënt vastgelegd
  • Geïntegreerde oplossing voor alle documentsoorten, digitaal en papier
  • Optimaal inzicht in compleetheid dossiers.

Lees meer over document management met Xtendis en alle toepassingen

Het beheren van papieren dossiers is in de praktijk vaak ineffectief en gebeurt dikwijls op een inconsistente manier

Marco van Drogenbroek
Account Manager Document Process Solutions Xtandit

Maar er zijn nog meer voordelen

  • Automatisch opschonen van documenten die om wettelijke redenen verwijderd moeten worden
  • Mogelijkheden voor digitale inzage voor personeelsleden en managers, bijvoorbeeld via userportal
  • Optimaal beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang
  • Bescherming tegen fraude en calamiteiten

Kwaliteitsverbetering door compleet digitaal personeelsdossier

Een compleet personeelsdossier was tot voor kort utopie. Het papieren dossier bevatte vaak slechts een deel van de documenten, zoals beoordelingsverslagen en contracten. Salarisslips, jaaropgaven en e-mails zaten in andere systemen. In een digitaal personeelsdossier kunnen al deze gegevens worden samengebracht.

Juiste personeelsdossier direct opvraagbaar

Koppel de digitale personeelsdossiers aan de interne HRM-systemen zoals AFAS of SAP of aan externe portals, zoals e-HRM of Employee Self Service portalen. Eventuele mutaties via deze systemen worden dankzij de koppeling automatisch doorgevoerd in het digitale dossier.

Uitstekende beveiliging digitale personeelsdossiers

Goede beveiliging is randvoorwaarde om de privacygevoelige informatie in personeelsdossiers te beheren. Xtendis biedt uitgebreide beveiligingsmogelijkheden waarmee de toegang tot het complete systeem, specifieke archieven, specifieke dossiers en zelfs specifieke documenten binnen een dossier kunnen worden afgeschermd van ongeautoriseerde gebruikers.

zowel de digitale als de papieren documenten eenvoudig worden gearchiveerd en beheerd in één centrale omgeving.

Download hier de brochure

Voor wie?

Xtendis Digitale Personeelsdossiers wordt dagelijks door honderden organisaties met documentintensieve processen succesvol ingezet, zowel in MKB als bij multinationals.

Neem contact op voor een gratis demo
Koppeling digitaal archief