Longfonds referent Xtandit

Longfonds

Het Longfonds participeert in het 'Vignet Gezonde Scholen' om kinderen een schoner leerklimaat te bieden. Xtandit helpt met het gratis printen van voorlichtings- en promotiemateriaal. Op het kantoor van het Longfonds koos men voor Xerox ColorQubes,  vanwege de extreem lage uitstoot van fijnstof.

In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financiert het fonds wetenschappelijk onderzoek. Werken ze aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van longpatiënten. Het Longfonds  vindt het ook belangrijk dat er structureel aandacht is voor een gezond leerklimaat. Daarom zijn zij partner van het Vignet Gezonde School.

In  gesprek  met Michael Rutgers, directeur Longfonds

Het Longfonds is geïnteresseerd in een schoon binnenmilieu op scholen. Daarom participeren wij in het Vignet Gezonde School. Het vignet is een landelijk keurmerk voor scholen die werken aan gezondheid in de breedste zin van het woord. Er zijn acht themacertificaten die meer bewegen stimuleren, gezonder eten, minder pesten en een gezond leerklimaat op school. Het Longfonds ondersteunt het themacertificaat Milieu. Een school met dit certificaat heeft in haar gezondheidsbeleid aandacht besteed aan het klimaat, geluid en hygiëne in en rondom de school. Zoals maatregelen voor betere ventilatie en het maken van schoonmaak afspraken.

Hoe is het met het binnenmilieu gesteld op scholen?

80 % van de klaslokalen op scholen is niet veilig, ze zijn niet schoon, zelfs vies. Vies in de zin van schadelijk voor longen. We willen dat alle klaslokalen gezond zijn en dat kinderen daar veilig kunnen verblijven. Dat kinderen met astma en andere longproblemen daar ook rustig lessen kunnen volgen.

Dus er is een hoop werk te doen?

Ja. We hebben een programma dat scholen helpt om de school gezond te maken. Dat zijn we nu aan het testen op een paar scholen. Als de testen goed zijn, dan gaan we het landelijk uitrollen in samenwerking met de GGD, gemeenten en scholen.

 

"Een goed klimaat in de klas helpt ieder kind beter te presteren."

Michael Rutgers, Directeur
Longfonds

Willen scholen het vignet graag hebben?

Als scholen beseffen dat het ongezond is in de klas, dan kunnen ze stappen nemen om het klimaat te verbeteren. Dat is niet alleen goed voor de longen, maar komt ook de leerprestaties ten goede. Wakkere kinderen kunnen beter leren. Als er in een klas een slecht en duf klimaat hangt dan kunnen de kinderen ook niet goed leren.
 

Zorgen jullie dat er ook toezicht op is?

Het is niet zo dat wij een order uitvaardigen en dat het overal gebeurt. Wij proberen om scholen stap voor stap bewuster te maken, zodat ze de goede dingen doen om een veilig binnenklimaat te maken.

 

Voor een schonere lucht op kantoor hebben we de Xerox ColorQube gekozen.

Michael Rutgers, Directeur
Longfonds

Waar hebben Xtandit en het Longfonds elkaar in gevonden?

We willen graag dat onze werknemers ook veilig zijn en in een gezonde omgeving werken. Xtandit heeft de Xerox ColorQube geleverd, die werkt met een wasblok constructie. De machine stoot geen fijnstof uit. We zijn blij met de vermindering van de uitstoot voor onze werknemers, dat vinden wij als longfonds belangrijk.

En wat merkt u ervan op de werkvloer?

Ik denk dat het belangrijk is om elke vermindering van fijnstof aan te grijpen. Het binnenmilieu in een kantoorsituatie wordt uit heel veel verschillende elementen opgebouwd. Dat je iets aan de printers doet, dat is een kleine bijdrage aan het geheel. Hoe minder uitstoot, hoe beter. Als de printers daarbij kunnen helpen vind ik dat prima.

Meer weten over onze sponsoringen?

Bij Xtandit vinden we het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. Daarom sponsoren wij diverse goede goede en steunen wij diverse (regionale) sportinitiatieven.

Bekijk al onze sponsoringen
teamfoto damtotdam sponsoring