teamfoto damtotdam sponsoring

Sponsoring

Bij Xtandit vinden we het belangrijk om ook iets terug te doen. Oog voor mens en omgeving.

Positief bijdragen aan de samenleving doen we in stilte, maar iedereen mag weten dat het wel degelijk een onderdeel is van ons beleid. Als gezonde organisatie doe je iets terug voor de maatschappij die jou in staat stelt succesvol te opereren.

 

Wij zetten graag onze expertise in voor het goede doel en steunen diverse (regionale) sportinitiatieven.

Omdat we niet ieder initiatief financieel kunnen ondersteunen, kijken we naar de mogelijkheden waar we wel het verschil mee kunnen maken. Zo printen we regelmatig op onze professionele machines flyers, posters en overig promotiemateriaal voor het goede doel. Ook kijken we daarbij altijd naar de mogelijkheid om printers gratis ter beschikking te stellen.

Je kunt geen 340.000 kinderen helpen zonder goede informatievoorziening. Daar is Xtandit een essentiële sleutel bij

Bernard Uyttendaele
Directeur Warchild

Wij vinden het belangrijk een steentje bij te dragen aan het goede doel. Zo sponsoren we de volgende goede doelen met een gratis printer op kantoor of verzorgen we hun promotiemateriaal!

Sponsoring War Child

War Child is eigenlijk een beweging, vertelt directeur Bernard Uyttendaele, het zijn zo'n 5 à 600 bedrijven en 100.000 mensen die ons financieel steunen. Zo hebben we een organisatie waarbij wij eigenlijk de coördinatie doen. Ze zeiden: als jullie dat gaan doen, dan gaan wij jullie helpen. We gaan jullie ontzorgen Zo weet Xtandit alles van copiers en het digitaal maken van informatie, daar kunnen jullie trots op zijn. Jullie helpen oorlogskinderen door jullie expertise in dienst te stellen van onze organisatie.

Het is voor War Child belangrijk om snel goede informatie te kunnen leveren aan donoren, zowel particulieren als overheid. De eisen daaraan zijn ook streng. Omdat het belangrijk is dat er goed inzicht beschikbaar is voor verschillende partijen, zoals de overheid, fondsverstrekkers en de gewone donoren. Xtandit zorgt enerzijds voor multifunctionals op het kantoor om te printen en te scannen. Anderzijds denkt Xtandit mee over het digitaliseren van documenten in het veld. Dat gaat over de beste apparatuur om het mee te doen, maar ook over de beste processen, wat voor software daar handig in is. Vaak gaat het om oorlogsgebieden waar op stel en sprong geëvacueerd moet kunnen worden. Dat stelt hoge eisen aan de oplossing.

 

Een goed klimaat in de klas helpt ieder kind beter te presteren

Michael Rutgers
Directeur Longfonds

Sponsoring Longfonds

In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte. Het Longfonds zet zich voor hen in, want longen zijn van levensbelang. Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen ongeneeslijke longziekten. Daarom financiert het fonds wetenschappelijk onderzoek. Werken ze aan gezonde lucht binnen en buiten voor iedereen. En komen als patiëntenvereniging op voor de belangen van longpatiënten. Het Longfonds  vindt het ook belangrijk dat er structureel aandacht is voor een gezond leerklimaat. Daarom zijn zij partner van het Vignet Gezonde School.

Het Longfonds participeert in het 'Vignet Gezonde Scholen' om kinderen een schoner leerklimaat te bieden. Xtandit helpt met het gratis printen van voorlichtings- en promotiemateriaal. Op het kantoor van het Longfonds koos men voor Xerox ColorQubes,  vanwege de extreem lage uitstoot van fijnstof.

Wanneer je 1 kind redt, red je de hele wereld. Dat is een belangrijk motto van KidsRights

Cindy de Visser
Manager Operations KidsRights

Sponsoring KidsRights

KidsRights komt op voor de positie van zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld. Hiervoor biedt KidsRights directe, op maat gesneden hulp aan deze kinderen èn vraagt om aandacht voor hun positie en hun rechten. KidsRights helpt door bestaande, goedlopende lokale projecten te financieren die zich richten op 5 essentiële basisvoorzieningen:

gezondheidszorg, voeding, onderwijs, onderdak en aandacht. Daarnaast heeft KidsRights de Kindervredesprijs bedacht om kinderen een podium te bieden, kinderen die vaak niet zelf de aandacht van de wereld kunnen trekken. Xtandit helpt daar graag bij.

Ieder kind heeft talenten, ieder kind heeft dromen. KidsRights vindt dat ieder kind het recht heeft om het grote potentieel dat het in zich heeft te ontplooien. Xtandit helpt KidsRights met printfaciliteiten en geeft af en toe een financiële injectie om kinderen een stem te geven.

 

Samen met Xtandit kunnen we onze leden voorzien van goede printfaciliteiten

Ad Rombouts
Partos

Sponsoring Partos

Partos is de branchevereniging voor Internationale Samenwerking in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van 117 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties die actief zijn op het terrein van armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Zij zijn actief in ontwikkelingslanden, meestal in samenwerking met lokale partnerorganisaties.

Partos ondersteunt haar leden met concrete activiteiten en programma’s op het gebied van kwaliteit, innovatie, beeldvorming, visieontwikkeling en de relatie met andere spelers – met name overheid, bedrijfsleven en particuliere initiatieven. Partos bevordert daarnaast kennisdeling en samenwerking in het secundaire proces en de bedrijfsvoering. Daaronder vallen onder andere een aantal inkoop raamovereenkomsten, zoals een met Xtandit voor kantoormachines.

recyclewielrenne goede doel

Eenmalige Sponsoringen

Met een aantal klanten en stichtigen hebben we zelfs zo'n  bijzondere band opgebouwd dat we ons samen met hen met veel liefde in het zweet werken! Juist om samen met klanten en collega's je in te zetten voor het goede doel, maakt de band alleen maar sterker.  

Sponsoring Zeldzame Ziekten Fonds

Het Zeldzame Ziekten Fonds en Xtandit steunen de strijd van ouders die te maken hebben met een ernstig ziek kindje dat lijdt aan één van de vele zeldzame aandoeningen.

“Hoe minder patiëntjes, hoe minder tijd, geld en aandacht naar de aandoening gaat. Maar het zal jouw kind maar zijn die getroffen wordt door zo’n zeldzame ziekte. Het zal jouw kind maar zijn waarvan ze zeggen: “Nou mevrouwtje, die medicijnen zijn te duur hoor”.“ Daphne Deckers, ambassadeur ZZF

10 werknemers van Xtandit lopen zich tijdens de dam-tot-damloop in het zweet om geld in te zamelen voor zieke kinderen. “We zijn ontzettend blij met deze mooie samenwerking. De sportievelingen van Xtandit zijn al druk aan het trainen voor hun sportieve prestatie. Het geld dat we met deze actie inzamelen besteden we aan onderzoek naar zeldzame hersentumoren bij jonge kinderen”.

 

Xtandit sponsort Tom van der Arend bij de Dam tot Dam loop 2012

Inmiddels is de Dam tot Dam loop het grootste loopevenement van Nederland. Zo'n 50.000 deelnemers lopen de 10 Engelse mijlen van de Dam in Amsterdam naar de Dam in Zaandam. Een van de deelnemers aan de Dam tot Dam 2012 is Tom van der Arend, een goede relatie van Xtandit. Tom zamelt er geld mee in voor het Zeldzame Ziekten Fonds. Er lopen deze Dam tot Dam 50 mensen in het shirt van ZZF. Ze hebben in totaal maar liefst €14.000,- binnengehaald.

Xtandit medesponsor 7e editie Duchenne Heroes

Duchenne Heroes is een barre tocht voor mountainbikers die zo geld inzamelen voor het Duchenne Parent Project. Deelnemers aan de tocht zoeken zelf voor minimaal 2500 euro aan sponsors bij elkaar. Xtandit heeft tijdens deze 7e editie Richard Hulshof en Alex Ploeger mede ondersteund.  Samen met de andere deelnemers fietsten zij in september 2012 van Luxemburg naar Nijmegen. 700 kilometer in 7 dagen! Zo hebben zij  meer dan 1 miljoen euro opgehaald voor het Duchenne Parent Project.

 

We zetten regelmatig de printers aan voor deze goede doelen:

Wij houden van de sport. Daarom sponsoren we een aantal gave sporten met een gratis printvoorziening op kantoor.

In ruil daarvoor mogen wij onze klanten een sportbeleving cadeau doen tijdens leuke klantevents. Xtandit is een trouwe sponsor van: