wet bescherming persoonsgegevens wbp meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) meldplicht datalekken

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf 25 mei 2018 verdwijnen. Ook nationale privacywetten in andere EU-landen komen te vervallen. De nationale wetten moeten plaats maken voor Europese privacywetgeving, de General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands is deze regelgeving bekend onder de naam Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2016 in Nederland de meldplicht datalekken.

Meldplicht datalekken Wbp verandering

Er bestond in Nederland al een meldplicht datalekken die gekoppeld was aan de Wet bescherming persoonsgegevens, maar met de AVG komt er ook een nieuwe meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven en publieke organisaties melding moeten doen van ernstige datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen moet het datalek ook aan de betrokkenen (klanten, leveranciers etc.) gemeld worden. Toezichthouders hebben vanaf 25 mei 2018, als de GDPR van kracht wordt, meer mogelijkheden om forse boetes uit te delen.

Lees hier meer over de definitie van een datalek.

Wil je weten wat er allemaal verandert met het verdwijnen van de Wbp en de toepassing van de AVG? Lees hier alles over de AVG.

Tijd voor voorbereiding AVG

Voor organisaties is het belangrijk om zich goed voor te bereiden op het actief worden van de AVG. De nieuwe Europese wetgeving is ingevoerd in 2016, maar wordt pas actief toegepast vanaf 25 mei 2018. In de tussenliggende periode hebben organisaties de tijd om zich voor te bereiden.

Download het gratis starterspakket Dataveiligheid: Maak jouw organisatie GDPR-ready

Xtandit heeft zich al voorbereid op de invoering van de GDPR. We hebben onze ervaringen, praktische tips en handige templates vanuit dit traject verzameld en gebundeld in het starterspakket Maak jouw organisatie GDPR-ready. Download nu het starterspakket en ga zelf ook aan de slag!

Download het gratis starterspakket