Meldplicht datalekken

Meldplicht datalekken

Ben je op zoek naar meer informatie over de meldplicht datalekken? Op deze pagina vind je alle informatie die je zoekt over dataveiligheid, de meldplicht datalekken, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het Engels).

Wat is een datalek?

Voor we dieper ingaan op de Algemene verordening gegevensbescherming en het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens, kun je op deze pagina lezen wat een datalek precies is en waardoor deze ontstaat.

Datalek definitie

Wat is een datalek precies? En wanneer is er sprake van een beveiligingsincident? Lees meer »

Voor wie?

De meldplicht datalekken en de nieuwe Europese privacywetgeving is voor iedere Nederlandse organisatie relevant. Kies hier direct het artikel dat van toepassing is op jouw organisatie.

Meldplicht datalekken MKB

Hoe kunnen kleine en middelgrote bedrijven voldoen aan de AVG en datalekken voorkomen? Lees meer »

Datalek gemeente

Gemeenten verwerken enorme hoeveelheden persoonsgegevens. Tijd om beveiliging de aandacht te geven die het verdient. Lees meer »

Datalek overheid

Vanuit de overheid worden veel datalekken gemeld. Bij sommige lekken werden betalingsgegevens van burgers gelekt. Lees meer »

Meldplicht datalekken zorg

Hoe ga je als zorgverlener op een goede manier met privacygevoelige gegevens om? Lees meer » 

Datalek ziekenhuis

Veel ziekenhuizen hebben de beveiliging van medische gegevens niet op orde; dit kan leiden tot datalekken. Lees meer »

Persoonsgegevens

In deze artikelen vind je meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de verwerking van persoonsgegevens.

Datalek Persoonsgegevens

Bij een datalek zijn er persoonsgegevens gelekt of onrechtmatig verwerkt. Wat verstaan we onder persoonsgegevens? Lees meer »

Wet bescherming persoonsgegevens

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is per 25 mei 2018 verdwenen. Wat is er veranderd? Lees meer »

Risico

In deze artikelen lees je meer over de risico’s die datalekken met zich meebrengen, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het boetebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek boete

De Algemene verordening gegevensbescherming biedt ruimte om hogere boetes op te leggen bij een datalek. Lees meer »

Beleid meldplicht datalekken

Het is belangrijk dat organisaties zich houden aan het nieuwe beleid van de AVG. Wat houd dit beleid in? Lees meer »

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt zich bezig met de wetgeving op het gebied van privacy. Wat doet de AP precies? Lees meer »

Voorkomen

Om datalekken te voorkomen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. Ook moet je in de organisatie de juiste maatregelen treffen. In deze artikelen lees je meer over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en over het voorkomen van datalekken.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de AVG actief. Wat moet je weten over de AVG en wat is er veranderd onder de nieuwe wet? Lees meer »

Datalekken voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Op deze pagina vind je tips om datalekken te voorkomen. Lees meer »

Download het gratis starterspakket Dataveiligheid: Maak jouw organisatie GDPR-ready

Xtandit heeft zich al voorbereid op de invoering van de GDPR. We hebben onze ervaringen, praktische tips en handige templates vanuit dit traject verzameld en gebundeld in het starterspakket Maak jouw organisatie GDPR-ready. Download nu het starterspakket en ga zelf ook aan de slag!

Download het gratis starterspakket

Oplossing

Om datalekken te voorkomen is het belangrijk de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen. Wij helpen je daar graag bij.