Meldplicht datalekken

Ben je op zoek naar meer informatie over de meldplicht datalekken? Op deze pagina vind je alle informatie die je zoekt over dataveiligheid, de meldplicht datalekken, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR in het Engels).

Wat is een datalek?

Voor we dieper ingaan op de Algemene verordening gegevensbescherming en het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens, kun je op deze pagina lezen wat een datalek precies is en waardoor deze ontstaat.

Datalek definitie

Wat is een datalek precies? En wanneer is er sprake van een beveiligingsincident?

Voor wie?

De meldplicht datalekken en de nieuwe Europese privacywetgeving is voor iedere Nederlandse organisatie relevant. Kies hier direct het artikel dat van toepassing is op jouw organisatie.

Meldplicht datalekken MKB

In het MKB is relatief weinig aandacht voor de nieuwe privacywetgeving. Zonde, want deze wet geldt ook voor MKB-bedrijven. Hoe kunnen kleine en middelgrote bedrijven zich voorbereiden op de AVG en datalekken voorkomen?

Datalek gemeente

Gemeenten verwerken enorme hoeveelheden persoonsgegevens. Des te meer reden om beveiliging de aandacht te geven die het verdient.

Datalek overheid

Vanuit de overheid worden veel datalekken gemeld. Bij sommige lekken werden zelfs betalingsgegevens van burgers gelekt.

Meldplicht datalekken zorg

Ziekenhuizen, huisartsen, GGZ-instellingen en andere zorginstellingen werken enorm veel met privacygevoelige gegevens. Hoe ga je hier als zorgverlener op een goede manier mee om?

Persoonsgegevens

In deze artikelen vind je meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de verwerking van persoonsgegevens.

Datalek Persoonsgegevens

Bij een datalek zijn er persoonsgegevens gelekt of onrechtmatig verwerkt. Maar wat verstaan we nu precies onder persoonsgegevens?

Wet bescherming persoonsgegevens

De Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf 25 mei 2018 verdwijnen. Ook nationale privacywetten in andere EU-landen komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de Algemene verordening gegevensbescherming. Wat gaat er precies veranderen?

Risico

In deze artikelen lees je meer over de risico’s die datalekken met zich meebrengen, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het boetebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek boete

Binnenkort, vanaf 25 mei 2018, wordt de Europese privacywetgeving van toepassing. Deze Algemene verordening gegevensbescherming biedt ruimte om hogere boetes op te leggen, tot wel vier procent van de jaaromzet per overtreding of twintig miljoen euro.

Beleid meldplicht datalekken

De nieuwe Europese privacywetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal in Nederland actief worden vanaf 25 mei 2018. De huidige, minder strenge wet, Wbp zal komen te vervallen. Het is belangrijk dat organisaties zich goed voorbereiden op dit nieuwe beleid en zich houden aan de meldplicht datalekken. Wat houd dit beleid precies in?

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is een instelling die toezicht houdt op de naleving van wetgeving op het gebied van privacy. Wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens precies en hoeveel datalekken worden er eigenlijk gemeld per sector?

Voorkomen

Om datalekken te voorkomen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. Ook moet je in de organisatie de juiste maatregelen treffen. In deze artikelen lees je meer over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en over het voorkomen van datalekken.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de nieuwe, strengere, Europese privacywet die actief wordt per 25 mei 2018. Wat moet je weten over de AVG en wat gaat er veranderen onder de nieuwe wet?

Datalekken voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet je de juiste maatregelen treffen. Op deze pagina vind je tips om datalekken te voorkomen.

Download het gratis e-book Dataveiligheid: Maak jouw organisatie GDPR-ready

Xtandit heeft zich al voorbereid op de invoering van de GDPR. We hebben onze ervaringen en praktische tips vanuit dit traject verzameld en gebundeld in het e-book Maak jouw organisatie GDPR-ready. Download nu het e-book en ga zelf ook aan de slag!

Download het gratis e-book

Oplossing

Om datalekken te voorkomen is het belangrijk de juiste technische en organisatorische maatregelen te nemen. Wij helpen je daar graag bij.