databeveiliging

Databeveiliging

Door de technologische evolutie wordt er steeds meer data digitaal opgeslagen, bewerkt en gedeeld. Dit brengt veel voordelen met zich mee, zoals efficiënter werken, maar er zit ook een keerzijde aan. Hackers liggen overal op de loer, omdat digitale informatie van grote waarde kan zijn. Bovendien krijg je als organisatie ook nog te maken met wetgevingen vanuit de overheid, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming. Op deze pagina lees je lees je tips over databeveiliging en helpen we je wegwijs te worden uit de wetgeving.

avg, dataveiligheid, gezondheidszorg, k2 blackpearl, meldplicht datalekken, privacy wetgeving, workflow management
Databeveiliging is aan de orde van de dag

Alles over de meldplicht datalekken

Iedere organisatie heeft sinds januari 2016 te maken met de meldplicht datalekken en de boetes die opgelegd kunnen worden bij het niet naleven van de wet- en regelgeving. Wat houdt de meldplicht datalekken in? Wanneer lek je data? En hoe bescherm je jouw organisatie tegen het ontstaan van datalekken?

Lees verder

Voorkomen is beter dan genezen…

Roberto van den Heuvel
Manager Consultancy & Solutions Xtandit

Databeveiliging voor file sharing

Wist je dat 68% van de bedrijven nauwelijks tot geen zicht heeft op haar dataverkeer? Dat terwijl er jaarlijks ontelbaar veel documenten online gedeeld worden. Ook via minder veilige wegen, zoals DropBox of WeTransfer. File sharing brengt wel degelijk databeveiliging risico’s met zich mee, ook door menselijke fouten. Want wat gebeurt er op het moment dat je een mail naar verkeerde ontvanger stuurt? Of wanneer een vertrouwelijk document mee wordt genomen naar het buitenland? Je loopt kans op een datalek.

Wij hebben een oplossing waarmee jij zelf bepaalt wie, waar en wanneer een bestand mag openen en welke bewerkingsopties deze heeft.

Bekijk de oplossing

Hoe onveilig zijn jouw printers?

In het kader van databeveiliging hebben de meeste IT-afdelingen de juiste maatregelen getroffen om het bedrijfsnetwerk en individuele computers te beveiligen. Vaak worden de dataveiligheidsrisico’s die het gebruik van printers met zich meebrengt, over het hoofd gezien. Denk maar eens aan alle (bedrijfskritische) informatie die op het printernetwerk worden opgeslagen...

Breng je risico's in kaart

Download de Printer Security Checklist om jouw risico’s direct in kaart te brengen.

Download nu gratis
databeveiliging voor printers

Hoe veilig is jouw back-up beleid?

Veel organisaties maken nog gebruik van tapes om een kopie van hun data op te slaan. Dat is een prima oplossing voor databeveiliging, mits het ook continu en met regelmaat wordt uitgevoerd. Dat blijkt in de praktijk nog weleens lastig. De volgende zaken vormen een uitdaging:

  • Data overzetten
  • Data teruglezen
  • Testen van de back-up

Verlies je data (zoals klantgegevens) door bijvoorbeeld een brand, en heb je geen goede back-up? Dan heb je 50 procent kans dat je organisatie binnen twee jaar failliet gaat, aldus onderzoek van Rabobank. Met de back-up and platform service van Xtandit ben je altijd verzekerd van een solide back-up van al jouw bedrijfsdata.

Checklist Dataveiligheid en Calamiteiten

Eerst testen hoe veilig jouw back-up beleid is? Download dan onze checklist Dataveiligheid en Calamiteiten.

Download de checklist
checklist dataveiligheid en calamiteiten