Datalek in het nieuws

Het Maxima Medisch Centrum (MMC) is duizenden onderzoek beelden van patiënten kwijtgeraakt

Was er geen back-up scenario?

Kennisbank aanmelden datalek in het nieuws

Roberto van den Heuvel - 20 juni 2017

Op de website van Medisch Contact is een artikel gepubliceerd dat melding maakt van een grote data vermissing in de gezondheidzorg. Het is een vermissing en gelukkig geen lek aldus woordvoerder Nicole Toebast van het MMC. De privacygegevens van de patiënten zijn niet in gevaar gekomen. Het gaat om beelden van endoscopieën, echo’s en functieonderzoeken, die zijn afgenomen tussen 25 januari en 8 juni 2017. Het Maxima Medisch Centrum had proactief de patiënten willen informeren, maar een journalist van het Eindhovens Dagblad was het MMC te vlug af. De beelden die in het MMC worden gemaakt met 106 devices worden centraal in een map opgeslagen. Deze map is waarschijnlijk per ongeluk gewist. Er was geen kopie. Experts van buiten proberen de schade te herstellen, maar hebben al aangegeven dat veel beelden definitief verloren zijn gegaan.

Mijn visie

Met datalekken kan de privacy van personen worden geschonden en kan ook belangrijke en bedrijfsgevoelige informatie voorgoed verloren gaan. Vermissen is dus net zo zorgelijk als lekken. Zeker als het gaat om informatie van en over patiënten. De cruciale vraag hier is; was er wel of niet een back-up proces? Blijkbaar niet. Want met een zorgvuldig uitgevoerd en regelmatig getest back-up proces had deze vermissing voorkomen kunnen worden. Veel bedrijven en organisaties hebben nog een manueel back-up proces wat leunt op een persoon en zijn of haar discipline. Vaak wordt de back-up nog opgeslagen op tapes die in de tas mee naar huis gaan. Het terugzetten van back-up data in de bedrijfsapplicatie wordt zelden getest. Als er dus een calamiteit ontstaat dan worden bedrijven vaak verrast met onbruikbare data. Door de digitale transformatie van papier naar data zou het automatisch opslaan en testen van back-ups een standaard proces moeten zijn in het beheren van de ICT-infrastructuur.