Working Office Xtandit

Cisco TrustSec

ConnectKey

Door de automatische integratie met Cisco TrustSec Identity Services Engine (ISE) maken multifunctionele printers de belangrijkste informatie in het netwerk zichtbaar. Dit vereenvoudigt het beveiligingsbeleid.

Dankzij de samenwerking met Cisco krijg je dus een totaalbeeld van alle printers waardoor je de beveiliging centraal kunt organiseren en naleving van het IT-beveiligingsbeleid wordt gewaarborgd. Cisco TrustSec herkent wie en wat verbinding maakt met het netwerk en bepaalt wat iedereen mag doen en waar.

Door een centraal overzicht te maken van alle (multifunctionele) printers, draagt TrustSec bij aan de beveiliging. Om imitatie en ongewenste toegang te voorkomen, kan een toegangsbeleid voor het netwerk worden ingesteld en apparaatgedrag worden bewaakt en gecontroleerd. De integratie met Cisco TrustSec stelt jou in staat om (multifunctionele) printers volledig te beheren conform alle van toepassing zijnde normen en standaarden. Het verhoogt de veiligheid en verlaagt de beheerkosten. (Multifunctionele) printers die verbinding maken met het netwerk worden namelijk automatisch geclassificeerd.

Cisco TrustSec detecteert wie en wat verbinding maakt met het netwerk en bepaalt wat iedereen mag doen en waar. (Multifunctionele) printers van Xerox met ConnectKey worden automatisch gedetecteerd. Je kunt dus onmiddellijk beginnen met apparaatbeheer.

Voordelen:

  • Multifunctionele printers van Xerox worden gevolgd en geïdentificeerd door het netwerk
  • De integratie van Xerox en Cisco TrustSec is een voordeel voor klanten die Cisco Identity Services Engine (ISE) gebruiken om hun netwerkapparaten te beheren
  • Nieuwe apparaten die verbinding maken met het netwerk worden automatisch gevolgd
  • Met een firewall kan voorkomen worden dat een beveiligde printer door iedereen gebruikt kan worden
  • Printers worden automatisch ingericht en krijgen de juiste toegang tot het netwerk ter voorkoming van imitatie en ongewenste toegang
  • Er is één overkoepelend overzicht voor toegang en beheer op basis van printerlocatieherkenning