Bekijk hier hoe Cisco Energy Wise werkt tezamen met ConneckKey

Speel de video af
HP Gold Partner milieu

Cisco EnergyWise is een energiebeheerprotocol voor het monitoren, beheren en rapporteren van energieverbruik van IT-apparatuur. Multifunctionele printers met ConnectKey ondersteunen Cisco EnergyWise omdat we een MIB (Management Information Base) voor energiebeheer hebben toegevoegd aan de softwarecontroller. 

Voordelen zijn:

  • Het is mogelijk een netwerkbreed beleid in te stellen voor het energiebeheer van de apparaten
  • Met Cisco EnergyWise meet en beheert u het energieverbruik van de netwerkinfrastructuur en de met het netwerk verbonden apparaten
  • De operationele efficiëntie wordt verbeterd
  • De architectuur voor energiebeheer is buitengewoon innovatief
  • Vermindering van energieverbruik leidt tot kostenbesparingen
Meer over McAfee en Cisco
cisco_energy_wise connectkey kostenbeheer

Een beheerder kan Xerox Power MIB gebruiken om de informatie over het energieverbruik van jouw apparaat te controleren, beheren en rapporteren. Bovendien kunnen een optimaal energieniveau en een time-outinterval worden ingesteld.

Lees hier verder wat het ConnectKey platform nog meer aan kostenbesparing kan opleveren