terugblik Xtandit
BLOG

Terugblik Seminar Trends & Media

29 mei 2013
Ivo Bakker

Op 16 mei jl. heeft het grafisch team van Xtandit het seminar Trends & Media georganiseerd. Er is uitgebreid stil gestaan bij de toepassing van social media in de zakelijke omgeving, en daarnaast is het begrip media ook toegepast op enkele Epson oplossingen. Zo was er een Epson Surecolor S30600 opgesteld, waarop enkele applicaties werden gedemonstreerd.

Als hoofdspreker was Anne Marie Hazenberg van NewMediaBrains aanwezig. Zij heeft een levendige en duidelijke presentatie gegeven, met leuke filmpjes tussendoor, over social media. In twee uur tijd kwamen de toepassingen Twitter, Facebook, en Linkedin voorbij, met mooie voorbeelden voor zakelijke toepassingen.

Na deze presentatie zijn een vijftal stellingen besproken met de bijna 50 bezoekers, wat een levendige discussie teweeg bracht. De conclusie was overduidelijk; social media kan een belangrijk communicatiekanaal zijn in de zakelijke markt.

Na de pauze heeft Peter Huting namens Xtandit een presentatie verzorgd over de 10 belangrijkste trends voor 2013, met een vergezicht tot 2016. Een en ander op basis van het nieuwste Infotrends rapport, waarbij hij de onderwerpen en ontwikkelingen rondom de offsetmarkt, digitaal printen, en grootformaat, heeft besproken. Hierbij werd duidelijk dat de grafische markt nog behoorlijk wat veranderingen door gaat maken, maar dat er volop kansen zijn om op deze veranderingen in te spelen.

Na afloop was er ruim de tijd om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken, en daarnaast de nieuwe Epson lijn, en de Xerox J75 digitale kleurenpers te bekijken.

In oktober wordt het volgende seminar georganiseerd. Wij zullen u hier te zijner tijd  nader over informeren.

Ivo Bakker
Sales Manager