Data veiligheid Xtandit
BLOG

Terugblik Inspiratielunch Halloween 31 oktober

14 november 2012
Roberto van den Heuvel

Wij kunnen wederom terugkijken op een zeer goedbezochte en geslaagde inspiratielunch in Fort Wierickerschans. De ruim 80 bezoekers waardeerden deze dag gemiddeld met een 8, een resultaat waar we trots op zijn!

Het onderwerp was datahacking. Vooruitlopend op zo'n evenement ga je de berichtgeving met betrekking tot dit onderwerp beter volgen. Wat dan opvalt, is dat er geen dag voorbij gaat of er is wel iets te melden over  verloren tablets met vertrouwelijke informatie en ontvreemde creditcardgegevens van bijvoorbeeld winkelketens en bancaire instellingen. En niet alleen corporates en overheden zijn gewilde targets, het speelveld verschuift zich ook richting het MKB. Deze groep is een eenvoudiger doelwit, daar IT veiligheid niet hun dagelijkse bezigheid is.

Kortom, in een wereld waarin zo'n beetje iedere device geconnecteerd is aan het internet (van smartphones en tablets tot webcams, auto's, koelkasten, TV's, thermostaten etc.) is datahacking iets van deze tijd en kun je als organisatie je ogen er niet voor sluiten.

Bij een inspiratielunch met een actueel onderwerp hoort ook een thema en een lokatie om de gasten in de juiste sfeer te brengen. Om bij het Fort te komen leidde een loopbrug, over een water met een briljant uitzicht, onze gasten naar een donkere tunnel. Daar stond Jerry klaar om hen in Halloween sfeer welkom te heten, waarbij hij alle registers opentrok. Als toegift ontvingen de gasten een USB stick, waarvan later zou blijken dat dit de rode draad was in de live demo van de Ethical Hacker uit het Deloitte team.

Naast de demo belichtten de andere gastsprekers onderwerpen als wet- en regelgeving (hoe kunt u zich verzekeren tegen datalekken en wat is de impact van flexibilisering van arbeid).

Het was al met al een effectieve ochtend met aansluitend een lunch, waarbij ervaringen en ideeën uitgewisseld werden.

Roberto van den Heuvel Xtandit
Roberto van den Heuvel
Manager Consultancy & Solutions