concurrentie Xtandit
BLOG

Patentstrijd niet alleen op de smartphone- en tabletmarkt

De afgelopen tijd is de strijd om patentrechten en intellectuele eigendommen tussen Apple en Samsung veel in het nieuws geweest. Niet alleen op de markt van de smartphones en tablets wordt er veel in het werk gesteld om deze eigendommen te beschermen, ook printerfabrikanten hebben hier dagelijks mee te maken.

'Hoe goed beschermen printerfabrikanten intellectueel eigendom?'

Alleen al in 2012 deponeerde Xerox meer dan 1.215 wereldwijde patenten, een toevoeging op een portfolio van reeds meer dan 11.500 uitgegeven patenten. Xerox heeft een toegewijd legal team paraat, die het intellectuele eigendom van de intellectuele eigendomsrechten van de organisatie begrijpt en versterkt. Xerox is uiterst serieus wanneer het hun patenten betreft.

Zoals vele Original Equipment Manufacturers (OEMs) die printers en supplies verkopen, heeft Xerox in het verleden patentrecht ingezet om hun verbruiksartikelen te beschermen in de landen waar deze worden verkocht. De afgelopen jaren is er een sterke toename van juridische maatregelen vanuit OEMs, die grotendeels te maken heeft met een intensieve zoektocht naar fabricage, en verkoop van “clones” of imitatieproducten, door een aantal aftermarket leveranciers.

Krachten bundelen met de douane

Om schendingen vanuit de aftermarket te bestrijden, zijn key OEMs, inclusief HP™ en Lexmark™, een succesvolle samenwerking gestart met douanekantoren over de hele wereld. Een en ander door middel van General Exclusion Orders (GEO), en Limited Exclusion Orders (LEO). Het voornaamste doel van deze acties is het voorkomen dat producten, die patenten schaden, een land binnen kunnen komen. Een GEO wordt verkregen wanneer het moeilijk is vast te stellen welke firma’s inbreuk maken op een OEM patent. Een LEO wordt afgegeven wanneer de OEM in staat is één of meerdere firma’s te identificeren, die inbreuk maken op hun patenten. In de meeste gevallen richt de juridische actie zich op gekloonde producten (New Builts, dit zijn nieuw gebouwde producten), waarvan het waarschijnlijker is dat er OEM patenten in worden geschaad, daar deze uit louter nieuwe onderdelen bestaan. Wanneer er een GEO of LEO aanvraag is ingediend, is het aan de nationale douanedienst om deze actief na te leven, en import van de patent schendende producten te verhinderen. Dergelijke cartridges kunnen worden tegengehouden, en in beslag worden genomen aan de grens, teneinde te voorkomen dat deze worden verkocht. Door de overheid kunnen zware boetes worden opgelegd wegens schending van de patentclaim. Ondanks dat zijn er bedrijven die in korte tijd miljoenen euro’s aan importboetes en juridische vervolging riskeren, door de wetgeving op dit punt te overtreden.

Deze bedrijven nemen de gok door inbreuk makende producten te importeren, en zij hopen op een snelle verkoop. In werkelijkheid worden inbreuk makende producten doorverkocht aan resellers en eindgebruikers. Deze resellers en eindgebruikers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor het inbreuk maken op patenten.

“The First Sales Doctrine” op waarde schatten

Een ander rechtsbeginsel dat grote impact heeft op de supplies aftermarket is “The First Sale Doctrine”. Deze bestaat bijvoorbeeld in de Amerikaanse wetgeving, en heeft te maken met het verstrijken van patenten, en de re-manufacturing van gepatenteerde producten. Zodra een gepatenteerd product door de OEM in een land is verkocht, is het patentrecht door de OEM “opgebruikt”. Re-manufacturers kunnen vanaf dat moment de cartridge re-manufacturen, en de cartridge in hetzelfde land verkopen, zolang als de re-manufacturer kan bewijzen dat de eerste verkoop plaatsvond in ditzelfde land. Een product dat buiten het land wordt verkocht, zelfs door de OEM, kan niet worden verkocht in het betreffende land zonder de patenten te schaden, daar er geen “First Sale” (eerste verkoop) is geweest.

De re-manufacturing sites van Xerox liggen vaak in het land, of in de regio, waar de cartridges het eerste zijn verkocht door de OEM, en deze zullen opnieuw worden verkocht als re-manufactured producten. Dit helpt om First Use issues te voorkomen. Indien er toch een re-manufactured cartridge geboden moet worden, die buiten een land c.q. regio ge-remanufactured is, dan wordt er een “chain of custody” gehandhaafd, om aan te tonen dat het product voor het eerst verkocht werd door de OEM, en dat daarmee de patentrechten vervielen.

Om deze redenen adviseren wij voor uw printers de cartridges van Xerox, ook al zijn deze printers van een ander merk. U kunt erop vertrouwen dat deze cartridges geen inbreuk maken op welk intellectueel eigendomsrecht dan ook. Bovendien kunt u er vanuit gaan dat er uitstekende printkwaliteit geleverd wordt.