Nieuwe rol IT manager information manager
BLOG

IT-manager 2.0 heeft regisseursrol

20 december 2014
Bas van Meurs

Snel veranderende wereld

De snelheid waarmee digitale innovaties de weg naar de markt vinden is ongekend. Volgens onderzoeksbureau Gartner zien CIO’s hun organisatie worstelen met de innovaties en veranderingen op het gebied van ICT die het bedrijfsleven overspoelen.

De IT-manager 2.0 heeft als taak om deze transitie in goede banen te leiden. De IT-manager oude stijl focuste op de uitvoerkant en het oplossen van problemen. „Mijn verantwoordelijkheid was het in de lucht houden en faciliteren van IT – de techniek. Ik zorgde ervoor dat mensen konden werken,” vertelt Xtandit IT-manager Bas van Meurs over deze periode. 

Andere vaardigheden

De vele nieuwe ontwikkelingen vragen om een IT-manager met een goede strategie en een stevige visie op de toekomst. Hij adviseert zijn directie over de mogelijkheden en kansen. Daarbij is niet langer de vraag leidend hoe de nieuwe toepassing in de bestaande architectuur kan worden geïmplementeerd, maar de vraag hoe essentieel de nieuwe toepassing voor de organisatie is. 

Mijn verantwoordelijkheid was altijd het in de lucht houden en faciliteren van IT – de techniek. Daar neemt men nu geen genoegen meer mee

Bas van Meurs
IT Manager Xtandit

Voor Bas van Meurs kwam de omslag met de komst van een nieuwe directeur. „Hij vroeg mij om te kijken of ik mijn rol verder kon ontwikkelen en kon transformeren naar meer toekomst en strategie, ondersteunend aan de business in plaats van de techniek.” Om meer tijd over te houden om bezig te kunnen zijn met strategie, moest er wel wat veranderen. „Soms kun je taken delegeren, maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het uitbesteden van operationele beheerprocessen.

Welke taken besteed je uit?

Hoeveel taken je kunt uitbesteden en hoeveel je in eigen huis doet hangt af van de specifieke situatie in een bedrijf.” Het vraagt om een omslag bij de IT-manager, stelt Van Meurs. „De regisseursrol vergt andere vaardigheden dan een operationele technische rol. Met name de ‘soft skills’ moeten in rap tempo ontwikkeld worden.” 

Whitepaper

De rol van de IT-Manager verandert. Het is niet altijd makkelijk om zo'n nieuwe rol aan te nemen. In het Whitepaper ‘Van IT-manager tot Information Manager’ vertelt Xtandit IT-manager Bas van Meurs hoe hij een verandering heeft doorgemaakt als IT-manager en wat dit hem heeft opgeleverd.

Download het whitepaper
whitepaper it-manager naar information manager

Internet of Things

Gartner stelt in het rapport ‘Taming the Digital Dragon’ dat we aan het begin staan van het derde IT-tijdperk: het digitale tijdperk. Zo maakt de cloud het makkelijker om processen uit handen te geven. Van Meurs benadrukt dat de invloed zich niet beperkt tot cloud, mobility en big data. Als voorbeeld noemt hij het ‘Internet of Things’, de trend dat langzaam maar zeker steeds meer apparaten en objecten met het internet verbonden zijn. Een concreet voorbeeld is de slimme thermostaat. Branches waar dit soort toepassingen snel een plaats vindt, zijn de zorg- en sportmarkt. Van Meurs: „Aan de IT-manager is de taak om deze kansen en bedreigingen in goede banen te leiden. Wat zijn de belangrijkste trends en waar moet je zeker aandacht aan schenken? Het draait niet langer om de techniek achter IT, maar om de oplossingen die IT kan bieden voor de businessvraagstukken in de organisatie.” 

Bas van Meurs Xtandit
Bas van Meurs
IT Specialist