artificial intelligence 2
BLOG

Het verschil tussen ECM en Content Services

Roberto van den Heuvel

Onderzoeksbureau Gartner heeft vorig jaar besloten om ECM (Enterprise Content Management) ‘dood’ te verklaren. Daarvoor in de plaats is nu Content Services gekomen. Waarom is ECM niet meer van deze tijd? En wat zijn de verschillen tussen ECM en Content Services?

1. ECM is dood

ECM-systemen zijn gecentraliseerde platforms waarop ongestructureerde informatie altijd en overal beschikbaar wordt gesteld aan de medewerkers. Daarnaast is het de bedoeling dat zo’n systeem helpt om bijvoorbeeld de compliance goed te regelen, risico’s te beheren, kennis en informatie te delen, efficiënter om te gaan met budgetten en processen, en innovatiever te werken. Klinkt goed toch?

In de praktijk is echter gebleken dat  het onmogelijk is om al dit soort doelen te bereiken met één gecentraliseerd, technisch georiënteerd platform en dat ECM vooral helpt om te voldoen aan compliance. We leven nu eenmaal in een wereld waarin data niet opgeslagen is op één plek.

Om te kunnen blijven vernieuwen, gebruik te maken van nieuwe beschikbare technologieën en nieuwe manieren van werken in te zetten in de organisatie, is er een andere aanpak nodig: Content Services. Onderzoeksbureau Gartner heeft zelfs al helemaal afscheid genomen van de term ‘ECM’.

2. Content Services brengt technologie en strategie samen

Content Services biedt een andere benadering van informatie beschikbaar stellen. Het is een platform voor content dat meer georiënteerd is op strategie dan enkel op technologie.

 

Wat is een Content Services platform?

Een Content Services platform (CSP) bestaat uit verschillende diensten en microdiensten. Die zijn geïntegreerd in een productsuite of werken als aparte applicaties. Ze delen gemeenschappelijke API’s en repository’s. Zo worden de verschillende typen informatie en de talloze use cases uit alle delen van de organisatie beschikbaar gemaakt. Typische CSP-toepassingen zijn bijvoorbeeld documentbeheer, backoffice-processen, zaakgericht werken,  bedrijfsprocestoepassingen, records management en de optimalisatie van de teamproductiviteit.

De voordelen van een goed Content Services platform ten opzichte van een ECM-systeem zijn snelheid, intelligentie en flexibiliteit. En dat hebben organisaties hard nodig.

Wie zit er in de snel veranderende wereld zoals we die nu kennen te wachten op eindeloze migraties en implementaties? Content Services biedt organisaties snel antwoord op de vragen van vandaag en morgen.

Roberto van den Heuvel Xtandit
Roberto van den Heuvel
Manager Consultancy & Solutions