Management Print Services
BLOG

Het landschap van Managed Print Services

Quocirca heeft in maart 2012 een rapport uitgebracht waarin “het landschap van Managed Print Services” in kaart is gebracht.
Maar wat is nu Managed Print Services?

Managed Print Services (MPS) is het beheren van print-en kopieerapparatuur (kopieerapparaten, printers, multifunctionele apparaten, en faxapparaten ) op een uniforme manier.  Hoewel dit intern kan worden gedaan, wordt de term doorgaans geassocieerd met uitbesteding van de vloot aan een externe leverancier. Managed Document Services (MDS) staat in nauwe relatie met MPS, waarbij de dienst breder wordt ingezet dan alleen de printomgeving.  MPS / MDS is een onderdeel van de bredere Managed Services markt, hoewel MPS / MDS unieke toepassingen hebben voor de document processen binnen een organisatie.  Managed Services wordt omgeschreven als het overhevelen van enkele bedrijfsprocessen naar een externe partij met als doel een hogere efficiëntie of lagere kosten. De redenen voor bedrijven om Managed Print Services te overwegen zijn het realiseren van verbeteringen op het gebied van; Kostenbesparing, Vaste kosten flexibiliseren, MVO doelstellingen, Management Informatie en budgetbewaking, Beveiliging, Mobiel werken, Medewerkers productiviteit en Document Processen.

Volgens het onderzoek van Quocirca overwegen steeds meer bedrijven een overeenkomst af te sluiten waarin Managed Print Services is opgenomen. Reeds 22% van de bedrijven met 500+ werknemers heeft dit al gedaan en 15% van deze doelgroep overweegt dit de komende 12-24 maanden te gaan doen. Van de bedrijven met meer dan 1.000 werknemers heeft al 36% Managed Print Services geïmplementeerd. Quocirca verwacht dat in 2014 meer dan 50% van de bedrijven met 500+ werknemers gebruik maken van Managed Print Services.

Vooral dus bedrijven in de Corporate omgeving hebben Managed Print Services geadopteerd of overwegen dit in de komende 24 maanden te gaan realiseren.
Wat betekent Managed Print Services voor het MKB? Opvallend is dat de meeste vendoren in de print industrie zich focussen op de corporate omgeving, terwijl MPS ook voor het MKB van toegevoegde waarde is. De offering die Xerox biedt aan haar partners/resellers is innovatief gezien het best ontwikkelt en in Europa in 2009 reeds geïmplementeerd. Daar waar andere vendoren nog bezig zijn oplossingen te ontwikkelen en te perfectioneren voor het MKB zijn partners van Xerox al in staat een volledige oplossing voor het MKB aan te bieden. De totale oplossing die Xerox en haar partners kunnen bieden hebben daarom geresulteerd in de market leader positie van Xerox in de Quocirca kwadrant.

Xtandit is vanaf de launch in Europa al betrokken bij de implementatie van Managed Print Services in het partner kanaal van Xerox. Inmiddels hebben wij een enorme kennis opgebouwd in het uitvoeren van onderzoeken, de zogenaamde assessments en zijn wij in staat om vanuit het onderzoek de ideale situatie te adviseren en creëren. Op basis van onze project management aanpak wordt de nieuwe situatie geïmplementeerd en gaat ons Managed Print Services operations team en de Xtandit helpdesk in samenwerking met de klant de afgesproken Service Levels bewaken. Gedurende de overeenkomst wordt de klant geadviseerd over verdere optimalisaties en kosten besparingen en blijven wij de klant adviseren hoe de document processen efficiënter en productiever kunnen worden ingericht met hulp van de Xtandit DocSuite. 

Over Quocirca:
Quocirca is een vooraanstaand onderzoek bureau die gespecialiseerd is in het uitvoeren van onderzoeken waarbij de business impact op het gebied van Informatie Technologie en Communicatie centraal staat (ITC). Voor meer informatie surf naar: www.quocirca.com