Workflow Xtandit
BLOG

De Graficus Vakdag groot succes!

28 februari 2014
Piet Zwanenberg

De Graficus Vakdag die op 5 februari jl. plaatsvond in Nieuwegein is door 1.400 grafici bezocht. Gedurende de dag zijn er diverse seminars georganiseerd, die allemaal druk zijn bezocht. Daarnaast was er voldoende tijd om te netwerken, en om inspiratie op te doen.

Wat opviel was dat er geen “ijzer” aanwezig was. De focus wordt dan ook verlegd van hard- naar software, en services. Wij zetten al onze kennis en ervaring in om de automatisering binnen grafische bedrijven naar een hoger plan te tillen.

Een voorbeeld hiervan is onze freeflow oplossingen, waarmee wij in staat zijn printers van verschillende merken aan te sturen. Printer specifieke worklfows kunnen in één totaaloplossing samen worden gebracht, waardoor het mogelijk is aanzienlijke besparingen te realiseren.

Vandaag de dag gaat het om de automatisering van de totale workflow, zodat efficiënt geproduceerd kan worden. Het uitgangspunt hierbij is minder fouten, besparing op de kosten, en een hogere productiviteit. Dit alles staat of valt met een goede automatisering, van het begin tot het eind. Wij zijn in staat u daarbij verder te helpen. Als u meer informatie wenst, horen wij dat graag.

Piet Zwanenberg Xtandit
Piet Zwanenberg
Account Manager